وزنه برداری

2 سهمیه و 4 مدعی؛ یک مسابقه دیگر سرنوشت وزنه برداری ایران را معین می نماید

با برگزاری یک مسابقه گزینشی دیگر، تکلیف دو وزنه بردار ایرانی که می توانند در المپیک توکیو وزنه بزنند تعیین خواهد شد.

8 شهریور 1399

رستمی: هیچ مسئولی جویای حال من نیست

ملی پوش وزنه برداری کشورمان از بی توجهی مدیران ورزشی به او انتقاد کرد.

1 اسفند 1398

نقره و برنز تیموری و ربیعی در فوق سنگین وزنه برداری بازی های کشورهای اسلامی

همایون تیموری و رامین ربیعی در خاتمه رقابت دسته فوق سنگین وزنه برداری به ترتیب مدال نقره و برنز بازی های کشورهای اسلامی را به دست آوردند.

1 اسفند 1398

قهرمانی نفس گیر براری در دسته 105 کیلوگرم ، رکورد بازی ها 19 کیلوگرم جابجا شد

محمدرضا براری در یک ضرب دسته 105 کیلوگرم وزنه برداری بازی های کشور های اسلامی با رکورد 395کیلوگرم عنوان قهرمانی را به دست آورد.

1 اسفند 1398