عقلانیت حقیقی در زمین بورس

به گزارش مجله پزشکی، سومین هفته شهریورماه در حالی سپری شد که پس از یک هفته عقب نشینی میانگین قیمت سهام، شاخص کل بورس هر چند کم میزان اما به مدار صعودی بازگشت و با رشد 35/ 0درصدی تا محدوده یک میلیون و 526 هزار واحد پیشروی کرد. شاخص کل هم وزن به اسم نماینده گروه های کوچک تر بازار سهام اما رشد بیشتری را تجربه کرد و 35/ 2 درصد افزایش ارتفاع داد.

عقلانیت حقیقی در زمین بورس

به گزارش دنیای اقتصاد، نوسان سینوسی بازار طی معاملات هفته گذشته سبب شد تا با وجود برآیند مثبت اما سهامداران خرد فروشنده باقی بمانند. در این راستا معاملات هفته گذشته بورس تهران در حالی به سرانجام رسید که حقیقی ها با ثبت خالص فروش 125 میلیارد و 999میلیون تومانی برای دومین هفته پیاپی از گردونه معاملات سهام خارج شوند. با وجود فروشنده شدن حقیقی ها در سهام اما خالص خرید این دسته از بازیگران بورسی در صندوق های ETF به اندازه 289میلیارد و 800 میلیون تومان مثبت بود، از این رو به نظر می رسد سهامداران خرد ترجیح داده اند با پوشش دادن بخشی از ریسک حضور در بازار سرمایه، راه عقلانی تر سرمایه گذاری غیرمستقیم را در پیش بگیرند.

همگام با بازیگران صنایع

در هفته ای که سهامداران خرد در مجموع خالص فروش 125 میلیارد و 999 میلیون تومانی را رقم زدند، گروه خدمات فنی و مهندسی شاهد جابه جایی سهامی به ارزش 69 میلیارد و 324میلیون تومان در جهت حقوقی به حقیقی بود. پس از آن نوبت به گروه تک سهم اطلاعات و ارتباطات رسید. این صنعت در مجموع هفته منتهی به 17 شهریور، با خالص خرید 68 میلیارد و 79 میلیون تومانی حقیقی ها همراه شد. این رقم در شرکت های زیرمجموعه صنعت ماشین آلات به 60 میلیارد و 832 میلیون تومان رسید. در مجموع هفته گذشته در میان صنایع فعال بورسی، 23 گروه مورد توجه سهامداران خرد واقع شد و در مقابل شاهد خروج این دسته از بازیگران بورسی از 15 صنعت بودیم. با وجود تعداد بیشتر گروه های بورسی موجود در فهرست خرید حقیقی ها اما ورود سرمایه به این صنایع آنقدر زیاد نبود که مجموع خالص خرید هفتگی سهامداران خرد را مثبت کند. آنالیز ها نشان می دهد در هفته منتهی به 17شهریورماه فلزی ها در اولویت نخست سهامداران خرد برای خروج نهاده شدند. این گروه در هفته ای که گذشت شاهد انتقال سهامی به ارزش 182 میلیارد و 135 میلیون تومان از سبد سهام حقیقی ها به پرتفوی معامله گران عمده بورس تهران بودند.

نگاهی به روزهای هفته گذشته

شنبه: بورس تهران نخستین روز کاری هفته گذشته را با رشد 34/ 1درصدی شاخص کل شروع کرد و تا محدوده یک میلیون و 541 هزار واحد پیشروی کرد. افزایش میانگین قیمت سهام سبب شد تا روز شنبه شاهد جابه جایی سهامی به ارزش 221 میلیارد و 656 میلیون تومان در جهت حقوقی به حقیقی باشیم. در میان صنایع بورسی در کنار ورود سرمایه های حقیقی به 26 گروه، معامله گران خرد تصمیم گرفتند زیرمجموعه های 12 صنعت را در فهرست فروش خود قرار دهند.

در اولویت نخست حقیقی ها برای خرید اما گروه ماشین آلات با ورود 79 میلیارد و 477 میلیون تومانی نهاده شد. پس از آن شاهد خالص خرید مثبت حقیقی ها به اندازه 45 میلیارد و 808میلیون تومان در زیرمجموعه های گروه محصولات شیمیایی بودیم.

در آنسوی بازار اما گروه های کامودیتی محور با بیشترین خالص فروش حقیقی ها روبرو شدند. در این خصوص می توان به خروج 63میلیارد و 292 میلیارد تومانی سهامداران خرد از گروه فرآورده های نفتی اشاره نمود. پس از آن هم معدنی ها شاهد جابه جایی سهامی به ارزش 31 میلیارد و 267 میلیون تومان در جهت حقیقی به حقوقی باشیم. شرکت های چندرشته ای صنعتی هم شرایط مشابهی را تجربه کردند و با خالص فروش 26 میلیارد و 506 میلیون تومانی حقیقی ها روبرو شدند.

یکشنبه: روز یکشنبه شاخص کل تغییر جهت داد و با افت 25/ 0 درصدی روبرو شد. با وجود عقب نشینی قیمت ها که البته در نیمه دوم معاملات رخ داد، سهامداران حقیقی نقش خریدار خود را حفظ کردند و معاملات دومین روز هفته با ورود سرمایه 78میلیارد و 582 میلیون تومانی این دسته از معامله گران سرانجام یافت. در این روز 20 گروه از صنایع فعال بورسی با خالص خرید مثبت سهامداران خرد همراه شدند. در صدر این فهرست زیرمجموعه های گروه خدمات فنی و مهندسی قرار داشتند که شاهد جابه جایی 73 میلیارد و 869میلیون تومانی در جهت حقوقی به حقیقی بودند. قندی ها هم با تجربه شرایط مشابه خالص خرید 45 میلیارد و 426 میلیون تومانی از سوی سهامداران خرد را تجربه کردند. خودرویی ها هم روز یکشنبه خوش اقبال بودند و با ورود 26 میلیارد تومانی حقیقی ها به زیرمجموعه های خود همراه شدند. در آن سوی بازار اما دیگر گروه های کامودیتی محور شرایط متفاوتی را تجربه کردند. در این راستا گروه فرآورده های نفتی در صدر فهرست فروش حقیقی نهاده شد و شاهد خروج 78 میلیارد و 798 میلیون تومانی سهامداران خرد بود.

دوشنبه: در میانه هفته گذشته نماگر اصلی تالار شیشه ای پس از فراز و فرود چندباره، مجددا به محدوده سبز تابلو بازگشت و هر چند کم اندازه اما 09/ 0 درصد افزایش ارتفاع داد. در این روز اما افزایش اقبال به سهام گروه های با ارزش بازار پایین تر، نماگر هم وزن را با رشد 56/ 0 درصدی همراه کرد. این رشد میانگین وزنی قیمت ها اما نتوانست سبب ورود سرمایه های حقیقی به گردونه معاملات سهام گردد. به این ترتیب روز دوشنبه شاهد جابه جایی سهامی به ارزش 58 میلیارد و 264 میلیون تومان از سبد سهام حقیقی ها به پرتفوی معامله گران عمده بورس تهران بودیم. نگاهی به شرایط صنایع بورسی طی معاملات روز دوشنبه نشان داد در مقابل ورود سرمایه های خرد به 14 صنعت، 24 گروه با حمایت حقوقی همراه شدند با این حال بعضی از صنایع کامودیتی محور صندلی خود را در فهرست خرید حقیقی ها پیدا کردند. در این راستا پالایشی ها شاهد جابه جایی سهامی به ارزش 65 میلیارد و 185 میلیون تومان در جهت حقوقی به حقیقی بود. معدنی ها هم شاهد ورود 41 میلیارد و 600 میلیون تومانی سهامداران خرد به زیرمجموعه های خود بودند. در آن سوی بازار اما دو گروه دلاری دیگر یعنی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی با بیشترین خروج سهامداران حقیقی جمعا به اندازه 101 میلیارد و 977 میلیون تومان روبرو شدند.

سه شنبه: در این روز دوباره شاخص سهام تغییر جهت داد و این بار با شدت بیشتری در جهت نزول حرکت کرد، از این رو روز سه شنبه افت میانگین وزنی قیمت ها به یک درصد رسید و شاخص کل تا محدوده یک میلیون و 523 هزار واحد عقب نشست. همسو با این فضای کاهشی سهامداران خرد بورس تهران خالص خرید 295 میلیارد و 115 میلیون تومانی را رقم زدند.

عقلانیت حقیقی در زمین بورس

در این روز حقیقی ها 23 صنعت را در فهرست فروش خود جای دادند. در صدر آنها گروه های فلزات اساسی و محصولات شیمیایی خودنمایی می کردند. این 2 گروه در مجموع روز سه شنبه شاهد ثبت خالص فروش 68میلیارد و 14 میلیون تومانی حقیقی ها بودند. در مقابل بیشترین ورود سرمایه های خرد به زیرمجموعه های پالایشی به اندازه 25میلیارد و 896 میلیون تومان رقم خورد.

چهارشنبه: در سرانجام هفته گذشته شاخص 16/ 0 درصد رشد کرد تا الگوی سینوسی این نماگر در هفته تکمیل گردد. با این حال سهامداران خرد انگیزه کافی برای ثبت یک خالص خرید مثبت را نیافتند و در این روز هم شاهد خروج 72 میلیارد و 858 میلیون تومانی این دسته از بازیگران بورسی بودیم. روز چهارشنبه در مقابل ثبت خالص خرید مثبت حقیقی ها در 14 صنعت، 24 گروه خروج سهامداران خرد را تجربه کردند. در این راستا طی دادوستدهای روز سرانجامی هفته گذشته گروه کانه های فلزی با موضوع نماد کنور مورد توجه سهامداران خرد واقع شد تا مجموع خالص خرید حقیقی ها در این گروه 31 میلیارد و 90 میلیون تومان برآورد گردد. شرکت های چندرشته ای صنعتی هم وارد فهرست خرید حقیقی شدند و روز چهارشنبه شاهد ورود 28 میلیارد و 47 میلیون تومان نقدینگی خرد به شرکت های زیرمجموعه خود بودند.

منبع: فرارو
انتشار: 21 شهریور 1400 بروزرسانی: 21 شهریور 1400 گردآورنده: biotec-ney.ir شناسه مطلب: 1203

به "عقلانیت حقیقی در زمین بورس" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "عقلانیت حقیقی در زمین بورس"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید