خروج 97 درصدی از بازار سهام

به گزارش مجله پزشکی، حالا 14 هفته متوالی است که شاهد فرار این دسته از بورس بازان از بازار سهام هستیم. در این میان بررسی ها نشان می دهد حدود 97 درصد سرمایه های خردی که در دوره اوج سال 99 یعنی از ابتدای آن سال تا زمان رسیدن شاخص کل به قله 2 میلیون و 78 هزار واحدی به گردونه معاملات سهام وارد شده بود، در 16 ماه گذشته راه خروج از بازار را انتخاب کرده اند. به این ترتیب اصلاحی که در صورت کارآ بودن قوانین معاملاتی و البته عدم دخالت سیاستگذار در مکانیزم بازار می تواند در مدت چند روز به سرانجام برسد، حالا نه تن ها 16 ماه به درازا کشیده بلکه به زعم نظرات کارشناسی قیمت ها در سطوح پایین تر از قیمت های تعادلی قرار گرفته است. با این حال ناامیدی از بازگشت رونق به بازار سبب شده خریداران چندانی در تالار شیشه ای مشاهده نشوند.

خروج 97 درصدی از بازار سهام

یک هفته با صنایع بورسی

در هفته ای که گذشت سهامداران خرد تنها 5 گروه را در لیست خرید خود قرار دادند. این صنایع شامل تامین آب، برق و گاز، حمل ونقل، ماشین آلات، محصولات کاغذی و محصولات چرمی می شد که جمعا شاهد جابه جایی سهامی به ارزش 11 میلیارد و 313 میلیون تومان در راستا حقوقی به حقیقی بودند. در آن سوی بازار، اما سهامداران خرد، خالص خروج مثبتی از 34 صنعت داشتند. صنایعی که عمدتا در زمره گروه های بزرگ دلاری و ریالی جای می گرفتند. در این خصوص می توان به گروه محصولات شیمیایی اشاره کرد. پتروشیمی ها معاملات دومین هفته آذر ماه را با کوچ 213 میلیارد و 729 میلیون تومانی حقیقی ها پشت سر گذاشتند. پس از آن نوبت به شرکت های چندرشته ای صنعتی رسید. در هفته گذشته زیرمجموعه های این گروه شاهد جابه جایی سهامی به ارزش 134 میلیارد و 191 میلیون تومان در راستا حقیقی به حقوقی بودند. نام زیرمجموعه های پالایشی و فلزی نیز در سبد فروش حقیقی ها به چشم می خورد. این دو گروه جمعا با خالص خرید 225 میلیارد و 506 میلیون تومانی موردتوجه حقوقی های بورس قرار گرفتند. معدنی ها نیز در روندی مشابه با خروج 97 میلیارد و 584 میلیون تومانی حقیقی ها روبرو شدند. در میان صنایع بزرگ ریالی نیز دو گروه بانک و خودرو در رتبه ششم و هشتم رده بندی ورود سرمایه های حقوقی قرار گرفتند. بانکی ها شاهد ورود 80 میلیارد و 716 میلیون تومانی سهامداران عمده بوده و خودرویی ها با خالص خرید حدود 50 میلیارد تومانی این دسته از معامله گران روبرو شدند.

سهامداران فعال در روز های هفته

شنبه: معاملات اولین روز کاری هفته گذشته با افت حدود 2 درصدی شاخص کل استارت خورد و سهامداران خرد نیز خالص فروش 357 میلیارد و 711 میلیون تومانی را رقم زدند. طی دادوستد های این روز شاهد خروج 60 میلیارد و 371 میلیون تومانی سرمایه های خرد از زیرمجموعه های گروه محصولات شیمیایی بودیم. پس از آن نوبت به شرکت های چندرشته ای صنعتی رسید تا شاهد جابه جایی سهامی به ارزش 47 میلیارد و 932 میلیون تومانی در راستا حقیقی به حقوقی باشند. پالایشی ها نیز با تجربه شرایطی مشابه، شاهد ثبت خالص فروش 44 میلیارد و 439 میلیون تومانی از سوی سهامداران حقیقی بورس تهران بودند. دو گروه فلزات اساسی و رایانه نیز در رتبه بعدی جابه جایی سهام در راستا حقیقی به حقوقی قرار داشتند.

یکشنبه: افت نماگر های بورسی در دومین روز هفته موقتا متوقف شد و شاخص کل با افزایش اندک 09/ 0 درصدی همراه شد. این رشد ناچیز، اما نتوانست مانع از خروج سرمایه های خرد شود. به این ترتیب روز یکشنبه سهامی به ارزش 196 میلیارد و 763 میلیون تومان در راستا حقیقی به حقوقی جابه جا شد. در این روز بیشترین خالص فروش حقیقی ها در زیرمجموعه های گروه محصولات شیمیایی به مقدار 25 میلیارد و 693 میلیون تومان رقم خورد. پس از آن نوبت فلزی ها رسید تا شاهد جابه جایی سهامی به ارزش 24 میلیارد و 893 میلیون تومان در راستا حقیقی به حقوقی باشند. گروه کانه های فلزی نیز در روندی مشابه شاهد خروج 23 میلیارد و 36 میلیون تومانی سهامداران خرد بودند. شرکت های چندرشته ای صنعتی و فرآورده های نفتی نیز رتبه های بعدی را در اختیار گرفتند و جمعا انتقال سهامی به ارزش 39 میلیارد و 740 میلیون تومان در راستا حقیقی به حقوقی را تجربه کردند. در آن سوی بازار، اما سرمایه گذاری ها، ماشین آلات، غذایی ها و چند گروه دیگر ریالی در لیست خرید سهامداران خرد جای گرفتند.

دوشنبه: شاخص کل بورس تهران روز دوشنبه مجددا با چرخش روبرو شد و افت 3/ 0 درصدی را ثبت کرد. در این روز شاهد خروج 162 میلیارد و 893 میلیون تومانی سرمایه این دسته از بورس بازان از گردونه معاملات سهام بودیم. طی دادوستد های روز دوشنبه لیست خرید حقیقی ها معطوف به 7 صنعت شد و در مقابل شاهد ثبت خالص فروش مثبت این دسته از بورس بازان در 32 گروه بودیم. گروه تامین آب، برق و گاز با خالص ورود 8 میلیارد و 655 میلیون تومانی سهامداران خرد، صدر لیست خرید این دسته از معامله گران را به خود اختصاص دادند و رتبه بعدی نیز به خودرویی ها اختصاص پیدا کرد. این گروه در حالی موردتوجه حقیقی ها قرار گرفت که سه غول خودروساز از میانه آبان ماه تا به امروز با توقف نماد معاملاتی خود روبرو هستند. به هر روی گروه خودرو و ساخت قطعات با ورود 5 میلیارد و 554 میلیون تومانی سرمایه حقیقی همراه شد. در آن سوی بازار، اما گروه فلزات اساسی با خالص خروج 21 میلیارد و 687 میلیون تومانی حقیقی ها روبرو شد و پس از آن پتروشیمی ها شاهد جابه جایی 21 میلیارد و 341 میلیون تومانی در راستا حقیقی به حقوقی بودند. سه گروه بانک، نهاد های مالی و کانه های فلزی نیز در شرایطی مشابه کوچ سرمایه ای جمعا به مقدار 50 میلیارد و 909 میلیون تومان در راستا حقیقی به حقوقی را ثبت کردند.

سه شنبه: در چهارمین روز کاری هفته، سرخی نماگر های بورسی ادامه یافت. سه شنبه شاخص کل بورس تهران 5/ 0 درصد افت کرد و حقیقی ها خالص فروش 176 میلیارد و 354 میلیون تومانی را رقم زدند. با این حال لیست خرید این دسته از معامله گران کمی شلوغ تر شد و شاهد جذابیت 11 صنعت برای سهامداران خرد بودیم. در صدر این گروه ها، انبوه سازان با جابه جایی سهامی به ارزش 8 میلیارد و 929 میلیون تومانی در راستا حقوقی به حقوقی همراه شدند. پس از آن نوبت به حمل ونقل و شرکت های دارویی رسید تا جذابیت خود را برای سهامداران خرد به رخ بکشند. در آن سوی بازار شاهد قرار گرفتن 28 گروه در لیست خروج حقیقی ها بودیم. پتروشیمی ها روز سه شنبه با بیشترین خالص فروش حقیقی ها روبرو شدند و خروج 46 میلیارد و 887 میلیون تومانی این دسته از معامله گران را تجربه کردند. پس از آن بیشترین خالص فروش حقیقی ها از آن زیرمجموعه های شرکت های چند رشته ای صنعتی به مقدار حدود 20 میلیارد تومان شد.

چهارشنبه: در آخرین روز کاری هفته گذشته افت شاخص کل بورس به 25/ 1 درصد رسید و سهامداران خرد نیز با شتاب بیشتری به خروج از تالار شیشه ای ادامه دادند. به این ترتیب آخرین روز کاری هفته در حالی پایان یافت که سهامی به ارزش 306 میلیارد و 404 میلیون تومان از طریق حقوقی ها جمع آوری شد. لیست خرید این دسته از معامله گران، اما در این روز 5 صنعت وارد لیست حقیقی ها شدند. به این ترتیب روز چهارشنبه رایانه ای های بورسی در مجموع خالص ورود 3 میلیارد و 903 میلیون تومانی را تجربه کردند. پس از آن غذایی ها با خالص خرید 2 میلیارد و 529 میلیون تومانی سهامداران خرد همراه شدند. دارویی ها نیز در روندی مشابه شاهد جذب 646 میلیون تومان سرمایه حقیقی بودند. در صدر لیست فروش حقیقی ها، اما گروه محصولات شیمیایی با خالص فروش 59 میلیارد و 437 میلیون تومانی قرار گرفت. شرکت های چندرشته ای صنعتی نیز طی دادوستد های این روز با خروج 31 میلیارد و 515 میلیون تومانی حقیقی ها روبرو شدند. گروه فلزات اساسی نیز در شرایطی مشابه شاهد جابه جایی سهامی به ارزش 29 میلیارد و 287 میلیون تومان در راستا حقیقی به حقوقی بود.

منبع: فرارو
انتشار: 29 دی 1400 بروزرسانی: 29 دی 1400 گردآورنده: biotec-ney.ir شناسه مطلب: 1340

به "خروج 97 درصدی از بازار سهام" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خروج 97 درصدی از بازار سهام"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید