سمن ها استقلال شان را فدای دریافت چند طرح از دستگاه دولتی نکنند

به گزارش مجله پزشکی، خبرنگاران/خوزستان معاون اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان گفت: تعداد سمن ها در خوزستان بالا است، اما کیفیت لازم را ندارند. به آنها گوشزد کردیم که استقلال خود را فدای دریافت چند طرح از دستگاه دولتی نکنند اما اتفاق بدی که در حوزه سمن ها در حال رخ دادن است این است که این کار را انجام داده اند.

سمن ها استقلال شان را فدای دریافت چند طرح از دستگاه دولتی نکنند

یعقوب شلیش پور در پنجمین نشست هم اندیشی هم گفت که شامگاه دوشنبه (9 دی ماه) در مورد آنالیز شیوه های توانمندسازی ساکنان مناطق کم برخوردار در خانه سازمان های مردم نهاد در اهواز برگزار گردید، اظهار کرد: تا زمانی که نگاه هم سانی به مناطق حاشیه نشین و کم برخوردار نداشته باشیم و واقعیت های این مناطق منعکس نگردد، نمی توانیم تصمیم درست و برنامه ریزی صحیحی در این مناطق داشته باشیم.

به گزارش مجله پزشکی، وی با اشاره به مسائلی که تحت عنوان مسائل فرهنگی، خدماتی، معیشتی و زیرساختی در مناطق حاشیه نشین تعریف می شوند، اضافه نمود: این مسائل تعریفی دارند. زمانی که می گوییم در این منطقه مسائلی وجود دارد، به دلیل این است که نگاه ما با عامه مردم متفاوت است. نگاه ما این است که فقر فرهنگی زاییده عوامل متفاوتی از جمله توسعه نامتوازن است اما برداشت ما از این مساله، این است که در مدت زمان طولانی، این افراد مورد بی توجهی یا کم توجهی قرار گرفته اند و عدالت توزیع امکانات در این مناطق رعایت نشده و دچار فقر فرهنگی شده اند.

معاون اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان گفت: اگر انسان به این نتیجه و باور برسد که در حالت ایستا واقع شده است و شرایط معیشتی و سرنوشت وی، ایستا و همیشگی خواهد بود، باور خطرناک و غلطی است زیرا این خطر وجود دارد که این باور به مرور زمان به فرزندان منتقل گردد و در این شرایط با جامعه ایستا و ناکارآمد روبرو خواهیم شد بنابراین باید در این موضوع ورود کنیم.

شلیش پور با بیان اینکه خوزستان دومین استان از نظر تعداد افراد حاشیه نشین است، گفت: در اهواز حدود 450 هزار نفر حاشیه نشین ساکن هستند که این موضوع باعث شد به جد در این زمینه ورود کنیم. یکی از مهم ترین اقداماتی که در این زمینه انجام شد، بحث راه اندازی دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی بود. مهم ترین اقدام این دفاتر، جمع آوری اطلاعات و داده های محلات است. این اطلاعات می توانند در برنامه ریزی بلندمدت و کلان مسئولین تاثیرگذار باشند.

معاون اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان اضافه نمود: یکی از مهم ترین اهداف دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی، شناسایی ظرفیت های مناطق است که در این راستا سازمان آموزش فنی و حرفه ای را وارد مناطق حاشیه نشین کردیم. در گذشته، سازمان آموزش فنی و حرفه ای برنامه های آموزشی خود را به صورت آمرانه در مناطق انجام می داد اما اکنون این سازمان مولف شده بر اساس ظرفیت های شناسایی شده، آموزش ها را ارائه دهد.

شلیش پور توضیح داد: زمانی که در زمینه آموزش و توانمندسازی در مناطق صحبت می کنیم، مسائل فرهنگی، اجتماعی و عرفی نیز در این زمینه نقش دارند. صندلی عرف در مناطق خوزستان، صندلی حائز اهمیتی داشت و نقش بازدارنده ای ایفا می کرد. به طور مثال شرایط خوزستان در سال های گذشته در زمینه طلاق به گونه ای بود که از هر 20 ازدواج، یک مورد به طلاق ختم می شد اما در سال گذشته، از هر پنج ازدواج، یک ازدواج به طلاق ختم شد که این موضوع نشان می دهد شاخص های عرفی ما نیز در حال تغییر هستند و این موضوع تاثیر خود را در مسائل اجتماعی و فرهنگی می گذارد.

معاون اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان اعلام کرد: مرجع های اجتماعی ما به مرور زمان دچار ریزش می شوند که بخشی از آن به دلیل مسائل معیشتی و مالی است. مثلا زمانی که پدر خانواده از انجام وظایف خود ناتوان می گردد، به مرور زمان نقش محوری خود در منزل را از دست می دهد و گسست در خانواده رخ می دهد. بنابراین مسائل معیشتی و مالی نیز تأثیر خود را در این بخش می گذارند و در نتیجه، وظیفه ما سنگین تر خواهد شد که با ورود به این مسائل، باید بخشی از این افراد که فرصت لازم برای ورود به بحث فراوری را ندارند، با توانمندسازی ارتقا دهیم.

وی ادامه داد: نگاه ما به سمن ها این است که با شناسایی ظرفیت ها و احتیاجمندی های مناطق بتوانند طرح های خود را اجرا نمایند. در دو سال گذشته، طرح های زیادی از سمن ها دریافت شد تا بر اساس ارزیابی های اداره کل امور اجتماعی استانداری، طرح های متناسب با این مناطق اجرا شوند.

معاون اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان اضافه نمود: این طرح ها باید توسط سمن ها اجرا شوند، البته نه طرح های سوری و شکلی. این طرح ها باید در مناطق کم برخوردار اجرا شوند و راستی آزمایی آنها نیز انجام گردد تا شاهد تغییرات لازم در حوزه توانمندسازی باشیم.

وی مطرح نمود: برای اینکه سمن ها را وارد بحث توانمندسازی کنیم، به سمن های متخصص احتیاج داریم که در این راستا سمن ها را ارزیابی کردیم. ما در سمن ها فراوانی متناسب با خوزستان نداشتیم. فراوانی سمن ها بیشتر در امور خیریه، آسیب های اجتماعی و محیط زیست است در حالی که سمن های تخصصی در حوزه بانوان و مناطق حاشیه نشین نداشتیم بنابراین در این راستا، افراد را تشویق کردیم که در بخش های مورد احتیاج ورود نمایند و اکنون در توانسته ایم تا حدودی فراوانی خوبی ایجاد کنیم.

شلیش پور اضافه نمود: با اتفاقاتی که در دفاتر تسهیل گری در حال رخ دادن است، تا حدودی نقیصه نامتوازن بودن سمن ها را جبران نموده ایم و امیدواریم تا سرانجام امسال این سمن ها را ثبت کنیم و وارد چرخه فعالیت شوند.

معاون اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان گفت: دفاتر تسهیل گری نقش مطالبه گری را ایفا می نمایند و به عنوان دفتر دولتی فعالیت نمی نمایند. این دفاتر حقوق خود را از دولت دریافت نمی نمایند و با یک شرکت خصوصی قرارداد دارند. این دفاتر باید به عنوان منتقد عمل نمایند و دستگاه ها را به چالش بکشند و ما تنها به عنوان پشتیبان و بازوی اجرایی این دفاتر جهت وارد کردن فشار به دستگاه ها ایفای نقش می کنیم.

وی ادامه داد: این دفاتر مستقل هستند و می تواننند مطالبات مردم را منعکس نمایند و از تمام ظرفیت استانداری برای وارد کردن فشار به دستگاه ها استفاده نمایند. در نتیجه بحث این دفاتر، دولتی نیست و برخلاف برنامه ششم توسعه عمل ننموده ایم.

شلیش پور اضافه نمود: یکی از مهم ترین مسائل خوزستان، در بحث نگاه بعضی مدیران است. بسیاری از مدیران تنگ نظر هستند. تنگ نظری مدیران به ویژه در بحث توزیع اعتبارات و ارائه خدمات، یکی از مهم ترین مسائل خوزستان است که موجب شده این شرایط به صورت غده ای در خوزستان رشد کند.

وی ادامه داد: در بعضی نقاط خوزستان در 10 سال گذشته به ندرت یک سالن ورزشی ایجاد شده است که این موضوع نشان می دهد عدم احساس مسئولیت و عدم پاسخگویی بسیاری از مسئولان باعث شده در بحث توزیع اعتبارات، مناطق حاشیه برنامه ریزی آنها کمتر قرار گیرد بنابراین اگر قرار است در مناطق حاشیه نشین اتفاقات خوبی رخ دهد، باید نخست مدیران را رو کرد. یکی از عوامل پس رفتگی و نهادینه شدن این شرایط در مناطق کم برخوردار، این مدیران هستند.

معاون اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان با بیان اینکه مشکل قانون وجود ندارد، گفت: زمانی که نماینده مجلس به وظایف خود مطلع نباشد، وارد کار اجرایی می گردد. به طور مثال بعضی دستگاه ها به دلیل کم کاری باعث شده اند که معاونت سیاسی، اجتماعی، یا اداره کل امور اجتماعی در زمینه بعضی مسائل ورود نمایند. به طور مثال در زمینه برگرداندن بچه ها بازمانده از تحصیل به چرخه تحصیل، دستگاه هایی مانند آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی باید وظیفه خود را عمل نمایند اما ما در این زمینه ورود کردیم. بنابراین این دستگاه ها به وظایف ذاتی خود به نحو احسن عمل ننموده اند.

شلیش پور توضیح داد: علاوه بر این موضوع، ما با تأویل قانون روبرو هستیم. تعریف قانون معین است اما تأویل قانون توسط بعضی مدیران به ویژه در حوزه اختصاصی دستگاه ها باعث شده که چنین شرایطی ایجاد گردد.

وی مطرح نمود: در بحث سمن ها، کیفیت را قربانی کمیّت نموده ایم. تعداد سمن ها در خوزستان بالا است، اما کیفیت لازم را ندارند. به آنها گوشزد کردیم که استقلال خود را فدای دریافت چند طرح از دستگاه دولتی ننمایند اما اتفاق بدی که در حوزه سمن ها در حال رخ دادن است این است که این کار را انجام داده اند. گاهی سمن ها برای اینکه طرحی یا اعتباری را از دستگاه دولتی را دریافت نمایند، حاضر شده اند استقلال خود را از دست بدهند در صورتی که اگر سمن ها استقلال خود را از دست دهند، نمی توانند نقش خود را ایفا نمایند. کوشش ما این است که استقلال سمن ها را افزایش دهیم تا معنای ماهوی خود را اجرا نمایند.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 1 اسفند 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: biotec-ney.ir شناسه مطلب: 45

به "سمن ها استقلال شان را فدای دریافت چند طرح از دستگاه دولتی نکنند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سمن ها استقلال شان را فدای دریافت چند طرح از دستگاه دولتی نکنند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید