تور مصر ارزان: آشنایی با چگونگی ساخت اهرام ثلاثه در سفر مصر

به گزارش مجله پزشکی، عهد دودمان سوم مصر معمار نابغه ای به نام ایم حوتپ Imhotep برای فرعون مصر، زوسر جوزر (حدود 2649 - 2663 ق م) مجتمع بزرگی در سقاره، و گورستان گروهی نزدیک تختگاه مصر؛ ممفیس می سازد. افزون بر این، هرمی پله پله از سنگ بنا ساخت م مرقد و تأسیسات جانبی دیگری در اطراف هرم بدان اضافه نمود. هرم بزرگ زوسر که به منظور حفاظت از جسد فرعون مصر بنا گشت؛ کهن ترین اثر معماری به جای مانده از مصر باستان است. این معماری خود الگویی گشت تا آیندگان

تور مصر ارزان: آشنایی با چگونگی ساخت اهرام ثلاثه در سفر مصر

اگر علاقمند به سفر با بهترین تور مصر ارزان هستید با ما همراه شوید، با مجری مستقیم تور مصر از قاهره، اهرام ثلاثه و ابوالهول دیدن کنید.

چگونگی ساخت اهرام ثلاثه مصر

اهرام مصر :

عهد دودمان سوم مصر معمار نابغه ای به نام ایم حوتپ Imhotep برای فرعون مصر، زوسر جوزر (حدود 2649 - 2663 ق م) مجتمع بزرگی در سقاره، و گورستان گروهی نزدیک تختگاه مصر؛ ممفیس می سازد. افزون بر این، هرمی پله پله از سنگ بنا ساخت م مرقد و تأسیسات جانبی دیگری در اطراف هرم بدان اضافه کرد. هرم بزرگ زوسر که به منظور حفاظت از جسد فرعون مصر بنا شد؛ کهن ترین اثر معماری به جای مانده از مصر باستان است. این معماری خود الگویی گشت تا آیندگان به تقلید و تبعیت از آن، دست به کار ساختمانی بزرگی بزنند که یکی از عجایب هفتگانه دنیا شناخته شود.

معماری پادشاهی کهن، اهداف و انگیزه های آن دست مایه ای شد تا مورخان و باستان شناسان بر این دوره پانصدساله و شرایط و اوضاع اجتماعی آن را بر مبنای بناهایی که به هر صورت از سنگ آهک و گرانیت در مقیاس بزرگ برای ساختن ساختمان ها در مقبره ها به کار می رفت، شناسایی کنند.

جالب اینکه در این دوره ، معابدی شبیه آنچه در دودمان یکم و دوم پادشاهی متداول بود، به ندرت ساخته می شد .

به طوریکه اشاره شد، در سرانجام دودمان سوم پادشاهی، ساختن اهرام شروع و به تدریج توسعه پیدا کرد. اما کمال حشمت این معماری تنها مدیون دودمان چهارم پادشاهی است که در آن عهد احداث چنین آرامگاه های پادشاهی با عظمت و پرشکوه، رونقی فراوان یافت.

ساخت اهرام مهمترین و اصلی ترین سازندگی این دوره را تشکیل می دهد؛ این معماری بدیع خود موجد تحولی شگرف شد و تمدن و فرهنگ فراعنه به یک شکوفایی بی نظیر دست یافت؛ به گونه ای که مشعل هدایتی برای صنعتگران مصری برای یک دوره سه هزار ساله بعدی شد. اهرام مصر نمایانگر اوج دستاوردهای فنی، معماری، طراحی و تزیینات است که تنها در سایه یک سازمانبندی منظم، استادکارانی بی نظیر و هنرمندانی با انگیزه های قوی، و مهم تر از همه امنیت کافی و ثروتی کلان امکان پذیر بود. دوره دودمان چهارم پادشاهی اندکی افزون بر یک سده دوام آورد (2498-2613پ م) و شش پادشاه از این دودمان بر مصر فرمانروایی کردند.

هرم غول پیکر مصر از قدیمی ترین عجایب هفتگانه است البته این تنها بنایی است که در میان عجایب هفتگانه تا به امروز به جای مانده است.

زمانی که این هرم ساخته شد بلندترین ساختمان دنیا در آن موقع محسوب می شدواین رتبه را تا 4000 سال حفظ کرد.

پادشاهان مصر باستان را فراعنه می نامیدند.یکی از این پادشاهان خفو بود. در حدود 2580سال قبل از میلاد مسیح این هرم بزرگ را برای محل دفن یاهمان آرامگاه فرعون ساخته اند.

خفو همان فرمانروایی است که یونانی ها اوراخئوپس می نامیدند.

وپس از مدتی پسر ونوه خفو نیز برای خود هرم هایی را ساختند البته در اطراف ودر مجاورت این سه هرم چند هرم کوچک نیز بنا شده اند که این هرم ها مطعلق به درباریان وملکه ها بوده است.

مصریان باستان اعتقاد داشته اند که انسان پس از مرگ دوباره زنده می شود وبه همین خاطر در اطراف جسد مومیایی شده مردگان خود موادغذایی ووسایل دفایی و... رابه همراه آن ها دفن می کردن واهرام مصر نیز برای حفاظت ازجسد خفو و فراعنه دیگر ساخته شده است.

اهرام مصر از سه هرم بزرگ تشکیل شده است که درکنار آنها هرم های کوچکی نیز وجود دارند.وقتی ما اهرام مصر را از نزدیک می بینیم هرم وسطی از همه بزرگتر به نظر می رسد ولی این اشتباه است زیرا که هرم وسط چون روی زمین مرتفع تری بنا شده است بزرگ تر به نظر می رسد.ولی در اصل هرم خفو که سمت چپ هرم وسط قراردارد از همه بزرگتر است .

هرم ها درگورستانی قدیمی در جیزه واقع شده اند. گروهی از باستان شناسان عقیده دارند که 000/100 کارگر به مدت بیست وسه سال کارکردند ودر این هرم بیش از دوملیون نیم سنگ به کار رفته که وزن آن ها از5/ 2تن تا چهل تن وزن دارد را بنا نموده اند. یکی از طریقه هایی که محتمل است مصریان باستان سنگ های غول پیکر را حمل می کردند شیوه غلطاندن و بلند کردن است

یکی از دانشمندان اتریشی به نام آقای پروفسر دکتر اسکارریدل برای این معما راه حلی پیشنهاد نموده است او می گوید که مصریان برای حمل این سنگ ها دور هم جمع می شدند و با نیروی خود و به وسی له اهرم هایی این سنگ ها را می غلتاندندودر این باره نظر های بسیاری وجود دارد برخی از باستان شناسان عقیده دارند که این سنگ ها را با استفاده از سطوح شیبدار ماسه ای به بالای هرم ها می بردند.

وعده ای از باستان شناسان عقیده دارند که مصریان از داروهای نیروزای قوی استفاده می کردند وبه وسیله آنها این سنگ ها را به بالا می بردند.

اهرام مصر از هر نظر چه از نظر معماری وموقعیت جغرافیایی در محل مناسبی قرار گرفته است.

- هرم به گونه ای ساخته شده است که به چهار جهت اصلی مشرف است.

- خط مداری که از روی جیزه می گذرد دقیقا خشکی ها وآب های روی کره زمین را دقیقا نصف می کندوهرم در چنین نقطه ای از نصف النهار ساخته شده است.

- فاصله میان مرکز زمین تا هرم کاملا برابر است.

- مقدار سطحی چهارجانبی حرم دقیقا برابراست با ارتفاع هرم.

- نوک هرم بزرگ دقیقا شمال واطرافش نیز طول استوا را تمثیل می کنند.

تمامی این محاسبات بیان گر آن است که اهرام مصر با اندازگیری های دقیق ریاضی ونجومی همراه است که نشان می دهد درآن موقع مصریان از نظر معماری بسیار پیشرفته بوده اند .

سنگ هایی که دراین هرم به کار رفته است از خود کشور مصر گرفته نشده اند وطبق نظر برخی از کارشناسان وباستان شناسان سنگ ها به مدت ده سال به وسیله کارگران حمل می شده است وبعد از ده سال تازه به محل بنای اهرام مصر آورده شدند هنوز هیچ کس نمی داند که این سنگ ها مطعلق به چه کشوری است و یا مهندس یا معمار اهرام مصر چه کسی بوده است واز چه شیوه ای استفاده شده است.

نکته ای که باید دراینجا به آن اشاره نمود این است که کارگران اهرام مصربر اساس یاداشت های هردوت گویا درعرض بیست سال متمادی حدود صد هزار کارگر در ساخت اهرام مشغول بودند. جالب اینکه هر

کارگر روزانه به مقدار یکصد گرم پیاز مصرف می نموده اند با این حساب معین می شود که هر روز برای تامین غذای یکصدهزار کارگر معادل ده هزار کیلو پیاز احتیاج بوده است. این رقم در ده روز به یکصد هزار کیلو می رسد.

(یکصدتن) و مسلما در ماه نیز به سیصد تن می رسد . با این محاسبه معین است که درعرض شش ماه کار متوالی حدود هزار و هشتصد تن پیاز مصرف شده است.

باتوجه به آن که درآن موقع پیاز ها را با چه زحمات وسختی ای از اقصی نقاط دنیا وارد مصر می کردند البته ما باید احتیاج خود مردم مصر رانیز به این مقدار بیفزاییم. اساس ارزیابی متر مکعب به مقدار فاصله میان خورشید وآلفا قنطوریس بوده واگر مقدار گازهای حاصل از مصرف پیاز را که مردمان آن موقع دفع می کردند حساب کنیم به مقدار مقدار پارگی به مقدار از بین رفتن لایه ازن اطراف کره زمین است.

مجسمه ابولهل :

یکی از آثار بسیار زیبایی که در روبه روی هرم بزرگ قرار گرفته است مجسمه ابولهل است این مجسمه از لحاظ معماری بسیار زیبا می باشد و طبق مدارک به دست آمده این مجسمه وظیفه محافظت از اهرام مصر وقبر خفو را دارد.

▪ فرعون به خاک سپرده می شود :

مصریان قدیم می پنداشتند که وقتی کسی می میرد باید از بدن او نگهداری کرد تا روحش بتواند به زندگی پس از مرگ ادامه دهد. ازهمین رو اندام های داخلی بدن مردگان مانند قلب وکلیه و کبدو... را از بدن خارج می کردند وآن را با روشی مخصوص به نمک آغشته می کردند. سپس بدن را با پارچه های کتانی نوار پیچ می کردند بدین ترتیب بدن مرده مومیایی می شد. عاقبت شده به همراه لباس و غذا و وسایل دفایی مورد احتیاج او به خاک سپرده می شود.یال هرم خفو 230متراست ومساحت قاعده آن بزرگتر از مساحت نه زمین فوتبال است.

بعد از کشف جسد خفو در زیر هرم او یک کشتی پیدا شد که برای رد شدن خفو از رود نیل قرارداده شده بود.

بعد از خفو نیز فراعنه ای روی کار آمدند مانند: منقرع (نوه خفو).خفرع (پسرخفو)کفرع (پسرخفو).

* ارسال مقاله به وسیله عضو محترم سایت با نام کاربری : sm1372

منبع: راسخون
انتشار: 11 آذر 1400 بروزرسانی: 11 آذر 1400 گردآورنده: biotec-ney.ir شناسه مطلب: 1286

به "تور مصر ارزان: آشنایی با چگونگی ساخت اهرام ثلاثه در سفر مصر" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تور مصر ارزان: آشنایی با چگونگی ساخت اهرام ثلاثه در سفر مصر"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید