خبرنگاران رسالت خطیر خبرنگاران؛ اطلاع رسانی و صیانت از منافع ملی

به گزارش مجله پزشکی، تهران- خبرنگاران- 17 مرداد روز تجلیل از فعالان عرصه اطلاع رسانی و آگاهی است تا نگاه ها بار دیگر به سوی حرفه ای جـلب گردد که تلاشگران آن اکنون توانسته اند صندلی بی بدیلی را در میان جامعه درحال گذر ایران بـه دست آورند.

خبرنگاران رسالت خطیر خبرنگاران؛ اطلاع رسانی و صیانت از منافع ملی

نمادسازی در طول تاریخ و در میان مردم جوامع مختلف امری معمول به شمار رفته و در هـمین راستا مسوولان کشورها براساس اعتقادات و باورهای حاکم بر جوامع خود و در حکومت های دموکراتیک پس از ارایه پیشنهاد از سوی NGO ها و تشکل های مردمی، روزهایی در سال را به یکی از مشاهیر، مشاغل و حرفه ها و مناسبت های ملی و دینی خود اختصاص داده و در تـقویم مـلی آن را به ثبت می رسانند. البته ناگفته پیداست که نمادسازی تنها از این طریق صورت نمی پذیرد اما می توان گفت یکی از بارزترین اشکال آن، اختصاص دادن روز یا روزهایی برای یادآوری سالگرد رخدادهای مهم و سرنوشت ساز در تقویم کـشور اسـت.

با ورق زدن صفحات روزشمار رسمی کشورمان، از روزهای فراوانی به نام افراد و مناسبت های مختلف نام برده می شود که بعضی نیز عنوان روز جهانی را با خود دارند اما از 22 سال پیش تا به امروز، بـر هـفدهمین روز از مردادماه، عنوان روزخبرنگار نهاده شد تا پاسداشتی هرچند اندک و ناکافی و یادآوری اگرچه کوتاه از حرفه و قشری از جامعه صورت گیرد که یکی از سخت ترین و درعین حال حساس ترین وظایف را در جوامع انسانی عهده دار هستند. انـتخاب ایـن روز نـیز همانند بسیاری از موارد مشابه از روی تـصادف نـبوده و از پشـتوانه ای مرتبط برخوردار است ؛ دلیلی تلخ که یادآور خاطرات ناگوار مرداد1377 خورشیدی برای تمامی ایرانیان و انسان های آزاده و آزادی خواه جهان و نشانی از دوران حکومت طـالبان بـر کـشور افغانستان است. روزی که سرکنسولگری ایران در مزار شریف افـغانستان مـورد حمله عوامل گروه طالبان نهاده شد و محمود صارمی به همراه 8 تن از کارکنان رسمی این کنسولگری که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار بـودند بـه شـهادت رسیدند.

خبرنگار فعال خبرگزاری جمهوری اسلامی(خبرنگاران) که هنوز بسیاری، گزارش های جامع او از صـحنه های پر تنش جنگ داخلی افغانستان را به یاد دارند. او از دی 1377 خورشیدی سرپرستی دفتر نمایندگی خبرگزاری جمهوری اسلامی در کابل را عهده دار بود. دولت اصلاحات کـه در آن روزهـا، یکی از سخت ترین بحران های دیپلماتیک خود را تجربه می کرد، ناگزیر از سنجیدن زوایای مـختلف و درنـظر دریافت مولفه های فراوانی برای روبروه با این حادثه تلخ بود.

شورای فرهنگ عمومی کشور در نخستین سالگرد این رخداد، 17مرداد را به پاس قدردانی از مقام فعالان عرصه رسانه روز خبرنگار نامید تا بلکه الگویی باشد، برای خبرنگارانی که گام در این وادی بی خاتمه می نهند تا بدون هیچ واهمه ای روایت گر صحنه های عشق و ایثار در مقابل زورگویان و جباران ظالم باشند.

از سویی دیگر این حادثه در دوران شکوفایی مـطبوعات و گـشایش در عـرصه اطلاع رسانی کشور به وقوع پیوست تا اگرچه نامگذاری این روز از سوی شورای فـرهنگ عـمومی کـشور در وهله نخست، گرامی داشت یاد و خاطره محمود صارمی را درنظر داشته باشد، بلکه پاسداشت و حمایت از حـقوق و جـایگاه تـمامی فعالان عرصه خبر،اطلاع رسانی و روزنامه نگاری در کشور نیز در اولویت های بعدی این نامگذاری نیز نهاده شد. خـبرنگاران و روزنـامه نگارانی که در همه عرصه ها با ناملایمات و تسهیم نامتناسب شرایط حرفه ای و کاری روبرو هستند.

سـختی تـوامان

خبرنگاران و روزنامه نگاران بی هیچ شک و تردیدی یکی از سخت ترین مشاغل را برگزیده اند و این مساله در اقصی نقاط جـهان پرتـلاطم امروز امری پذیرفته شده است . اگرچه هنگامی که سخن از سختی های این عرصه بـه مـیان مـی آید صحنه های مربوط به دویدن خبرنگاران رسانه ها و مطبوعات در زیر بمباران و در میان شعله های آتش برای مخابره خـبر و تـصویر به سراسر جهان در ذهن بسیاری مرور می شود اما آنچه نباید از ورای سختی تـهیه خـبر و گـزارش از میدان های جنگ حقیقی به فراموش سپرده شود، سختی ها و نابرابری های بزرگتر در زمان صلح در حوزه های مـختلف کـاری یـک خبرنگار است. درعین حال و با تمامی این سختی ها، توجه مخاطبان و مردم جامعه بـه جـایگاه رسانه و اصحاب آن است که روبروه به شرایط نابرابر موجود را برای خبرنگاران رسانه ها و مطبوعات تحمل پذیر و در بسیاری مـوارد شـیرین می سازد. اگرچه سابقه خبر و اطلاع رسانی به شیوه مکتوب به دوران ماقبل مشروطیت و چـاپ روزنـامه های تک برگی بازمی شود اما نقطه تولد شـیوه حـرفه ای آن بـا دوره مشروطیت همزاد شد.

هم از این روست کـه جـامعه ایران افزون بر یک سده است که نام هایی نظیر ملک المتکلمین ، مـیرزا جـهانگیر خان صور اسرافیل، ملک الشـعرای بـهار و سید حـسین فـاطمی را در عـرصه روزنامه نگاری و پس از گام نهادن رادیو و تلویزیون بـه صـحن خانه ها، چهره پرکوشش خبرنگاران این رسانه ها را در حافظه تاریخی خود به ثبت رسـانده اند. درعـین حال اگرچه ناملایمات این عرصه همیشه بـا اهل خبر و قلم هـمراه و هـمگام بوده اما اکنون و با پیـشرفت های روزافـزون این حوزه، مسائل امروزی شرایطی به مراتب پیچیده تر را به آنان تحمیل می نماید امـا در ایـن میان اشارات گاه و بی گاه و ارایـه بـرخی آمـارها از فواید گردش آزاد اطـلاعات و بـه ثمر رسیدن کوشش های خـبرنگاران در تـغییر یک تصمیم یا افشای ماهیت یک جریان سیاسی یا مالی به سود مردم جـامعه، نـقطه نیروبخش برای ادامه فعالیت های آنان بـه شمار مـی رود. درواقع مـردم امـیدوارانه و بـا تماس های حضوری، تلفنی و کـتبی خود، ستون های روزنامه ها، بخش های خبری و گزارش های رسانه ها و صفحات مجازی پایگاه های اطلاع رسانی را به محلی برای بـیان دغـدغه ها و مسائل خود بدل نموده اند.

رسالت خبررسانی در کوران حوادث

خبر و اطلاع رسانی در ایران از قدمت زیادی برخوردار است اما در 2 دهه سرانجامی سده 20 و همچنین پس از ورود به سده21،همگام با تحولات جهانی این عرصه،نوع و شیوه اطلاع رسانی در ایـران نـیز از تفاوت های زیادی با گذشته برخوردار شد. از یک طرف در مقطع وقوع انقلاب و سلسله تحولات پس از آن،مسایل ایران به عنوان یکی از موضوعات مهم به صدر اخـبار بـنگاه های خبری جهان راه یافت و پس از آن نـیز در بازه های زمانی چون جنگ تحمیلی و برهه سازندگی موضوعات پرشمار سیاسی و اخبار ایران به کانون توجهات جهانی مبدل شد. اما بی تردید در دوران اصلاحات فـصل نـوینی از فعالیت های خبری در ایران شروع شد. این اطلاع رسانی که به دلیل ورود خیل جوانان مشتاق به عرصه روزنامه نگاری با ابداع و ابتکار نیز همراه شده بود، سبب فراوری پیایی مطبوعات نوظهور در کـشور شـد تا تلفیق پتانسیل بزرگ جوانی با تجربه بزرگان این عرصه، موج جدیدی را در حوزه مطبوعات و رسانه ها را شکل دهد. در این میان نمی توان از حرکت های همزمان فاز جدید روزنامه نگاری در ایران با گسترش ضریب نفوذ ایـنترنت و عـلاقه به ایـجاد وبلاگ ها و سایت های خبری-تحلیلی و اطلاع رسانی به آسانی عبور کرد. تمامی اینها در کنار سیاست های جدید رسانه ای در حـمایت از اطلاع رسانی آزاد در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه از یک طرف و گسترش کمی و کـیفی شـبکه های صـدا و سیما از سوی دیگر شروع دورانی طلایی در عرصه خبر و شفاف شدن بعضی صندلی ها و وظایف قانون را نوید می داد.

خانواده های مقاوم

بی هیچ شک و تردیدی روز خبرنگار، روز تجلیل از خانواده هایی است که بـه دلیـل حـرفه خاص یکی از عزیزان خود اعم از پدر، مادر، فرزند یا همسر، در تمامی نگرانی ها و شادی ها حوزه خـبر و اطـلاع رسانی بـا آنها شریک و سهیم شده اند. خانواده های اصحاب رسانه در ایران و به جهت فقدان وجود امنیت شـغلی و حـرفه ای در مشاغل مربوط به این عرصه، همیشه در معرض انواع صدمات مالی و روحی قرار دارنـد و هـم از ایـن روست که نقش اساسی و کلیدی در شکل دادن به فضای کاری خبرنگاران و روزنامه نگاران دارند.

برای نمونه می توان از خانواده شهید صارمی و خانواده مـقاوم جـاویدان اثـر کاظم اخوان،عکاس خبری جبهه های جنگ که به همراه فرمانده وقت لشکر 27 محمد رسول الله و 2 تـن از هـمراهان وی به رغم دارا بودن مصونیت دیپلماتیک به دست فلانژیست های حزب کتائب لبنان در حومه بـیروت ربـوده شده و اکنون سال هاست که از عزیز خود بی خبر هستند،نام برد.

خانواده کاوه گلستان، عـکاس خـبری که در جریان جنگ در عراق کشته شد و خانواده های داغدار سانحه سقوط هواپیمای 130C کـه به شهادت رسیدن بسیاری از خبرنگاران و روزنامه نگاران مـنجر شـد.

انجمنی صنفی برای روزنامه نگاران

در طول سال های پس از انقلاب همیشه احتیاج به وجود یک نهاد یـا سـندیکای صنفی بـرای پیگیری حقوق خبرنگاران و روزنامه نگاران، در میان اهالی رسانه احساس می شد، اما به دلیل مسائل متعدد موجود در کشور تـا سال های ابتدایی هنوز بسیاری از روزنامه نگاران و خبرنگاران تحت پوشش خدمات بیمه ای و تـامین اجـتماعی بـه عنوان حداقل احتیاج یک حرفه قرار نگرفته اند. دهه 70 کمتر فردی به فکر تاسیس چنین نهادی بـود. در مهر1376 خورشیدی انجمن صنفی خبرنگاران با تـشکیل نخستین مجمع عمومی بـه طور رسـمی فعالیت خود را شروع کرد. پیمودن راستا سخت اعلام موجودیت تا حدود بسیاری آسان تر شد و صندوق حمایت از روزنامه نگاران نیز در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد تاسیس و قانون مشاغل سخت و زیـان آور نیز با حمایت دولت در مجلس ششم تصویب شد.

زندگینامه شهید محمود صارمی

محمود صارمی در 1347 خورشیدی در یکی از روستاهای شهرستان بروجرد پا به عرصه گیتی نهاد. وی دوره ابتدایی را در همان روستا به سرانجام رساند و برای ادامه تحصیل روانه شهر بروجرد شد. او با به سرانجام رساندن تحصیلات متوسطه در رشته جغرافیای دانشگاه تهران قبول شد و به تهران مهاجرت کرد. او همراه با تحصیل به دلیل علاقه شدید به ورزش کاراته در مدت کوتاهی با گذراندن دوره های مختلف این رشته پیروز به کسب کمربند مشکی و کارت مربی گری شد و در مسابقات شهرستان و استان شرکت می کرد که پیروزیت هایی را نیز در این زمینه به دست آورد.

صارمی همزمان با تحصیل در دانشگاه برای دفاع از خاک میهن راهی جبهه های حق علیه باطل شد و 17 ماه در این جبهه ها در کنار دیگر رزمندگان اسلام به دفاع از کیان و تمامیت ارضی کشور پرداخت.

او در 1370 خورشیدی مشغول به همکاری با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران شد و در 1371 خورشیدی در حالی که به تحصیلات خود در مقطع کارشناسی ارشد ادامه می داد، به استخدام خبرگزاری جمهوری اسلامی درآمد و به عنوان کارشناس متون خبری فعالیت خود را شروع کرد. در 1375 خورشیدی به عنوان مسوول دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (خبرنگاران) در مزارشریف انتخاب و در 26 دی همان سال به عنوان مسوول نمایندگی خبرگزاری راهی کابل شد یعنی زمانی که این کشور درگیر جنگ های داخلی بود و به خوبی می دانست در این سرزمین آشوب زده خطر به اسارت درآمدن و حتی شهادت وجود دارد، اما بر حسب وظیفه و رسالت و تکلیف، این راه را انتخاب کرد.

با حمله گروه تروریستی طالبان به سرکنسولگری ایران در شهر مزارشریف هشت تن از کارکنان سرکنسولگری و محمودصارمی به شهادت رسیدند. تا مدت ها از سرنوشت این 9 تن گزارشی منتشر نشد، تا این که پیکرهای آنان در یک گور جمعی در خرابه های پشت کنسولگری به دست آمد. پیکر آنان 22 شهریور 1377خورشیدی به تهران منتقل شد و به خاک سپرده شد.

آخرین پیغام شهید صارمی

خبر فوری، فوری. مزار شریف به دست طالبان سقوط کرد، عده ای از افراد طالبان در محوطه کنسولگری دیده می شوند به من بگویید که چه وظیفه ای دارم. مزار شریف سقوط کرد. هفدهم مرداد1377، این جا محل کنسولگری ایران در مزار شریف است، من محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران هستم، گروه طالبان چند ساعت پیش وارد مزار شریف شدند.

منبع: ایرنا
انتشار: 5 مهر 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: biotec-ney.ir شناسه مطلب: 562

به "خبرنگاران رسالت خطیر خبرنگاران؛ اطلاع رسانی و صیانت از منافع ملی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران رسالت خطیر خبرنگاران؛ اطلاع رسانی و صیانت از منافع ملی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید